Vad är Bredäng?

Bredäng är servicehuset i Bredaryd, beläget på Bredängsägen 7, där församlingen var 6:e vecka håller en gudstjänst för dem som bor där.

Vad gör ni?

Gudstjänsten brukar består av att vi gemensamt sjunger några psalmer, församlingens pastor har en andakt eller predikan, samt att vi ber tillsammans och ges Välsignelsen.

Ibland förekommer det också någon eller några solosånger.

Inte sällan sker det att någon önskar en eller flera psalm(er), som vi då oftast sjunger tillsammans.

Gudstjänsten börjar kl. 15.15 och brukar pågå i cirka 35-45 minuter.

Vilket syfte har vi med verksamheten?

Syftet med gudstjänsterna är att erbjuda möjligheten att fira gudstjänst för den som har svårt att ta sig till en kyrka; om inte någon kan komma till kyrkan så kommer kyrkan dit istället.

De här samlingarna är därför mycket uppskattade också många kommer med gång efter gång.