Församlingen Klippan

Församlingen Klippan i Bredaryd är en gemenskap av människor i olika åldrar som tror på Jesus och vill följa honom. Församlingen bildades hösten 2019 genom ett samgående mellan Bredaryds Pingstförsamling och Bredaryds Missionsförsamling
och har i dag runt 120 medlemmar.

Vi tror att varje människa behöver få höra det glada budskapet om Jesus och att han längtar efter att ha en relation med varje människa. Därför vill vi som församling på olika sätt sträcka oss ut i Bredaryd och längre än så.

Vår vision sammanfattar vad vi vill vara: “En öppen och omfamnande gemenskap med tydligt fokus på Jesus.”

Vem som helst är välkommen att besöka våra gudstjänster, som ofta hålls på söndagsförmiddagarna.

Förutom hemsidan trycker vi varannan månad ett programblad, som går ut till alla hushåll i Bredaryd och där du kan se vad som händer.

Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner sin tro på Jesus och är döpt.

Förutom gudstjänster möts vi till bl.a. bönesamlingar och vi har ett stort barn- och ungdomsarbete, som de flesta veckor under året möts i olika grupper; UV-Scout, Torsdax, Tonår och Söndagsskolan “Äventyret”. Vi bedriver även konfirmationsundervisning tillsammans med flera andra församlingar i bygden.
Utöver detta har vi vid olika tillfällen även dagledigträffar på Torpagården samt
gudstjänster på Bredäng.

Församlingen har två anställda: Petter Edin, som är pastor på 80% och Annie Birgersson, som är ungdomsledare på 75%.