Vad är det?

Torpagården är en lokal belägen på Ringvägen 78 i Bredaryd, där man kan mötas till olika samlingar. Församlingen håller där varannan vecka en dagledigträff.

Vad gör ni?

Någon eller några gäst(er) är i regel inbjudna för att hålla i ett program, som brukar starta med att en kort del av programmet hålls för att sedan övergå i en fikastund. Efter fikastunden fortsätter programmet.

Mycket beror på vem eller vilka som kommer dit för att ha ett program. Det kan vara erbjudas ett sång- och musikprogram, en berättelse om hur det var att leva i Bredaryd förr i tiden eller att visa bilder och berätta om en resa som gjorts. Ibland håller församlingens pastor i samlingen.

Samlingen börjar kl. 15.00 och brukar pågå i mellan 1 – 1,5 timme.

I regel avslutas den med en bön och Välsignelsen.

Vilket syfte har ni med verksamheten?

Syftet med samlingen är att med evangeliet som utgångspunkt skapa en mötesplats för den som är dagledig och vill känna en stunds gemenskap, där ett viktigt inslag är att fika tillsammans med andra.

Om man inte brukar besöka våra gudstjänster eller andra samlingen kan detta vara ett sätt att ha kontakt med församlingen.

Många som kommer, ofta gång efter gång, är äldre och bor i området kring Torpagården. Men det finns inga krav på att man måste vara i en viss ålder eller ens bo i Bredaryd för att få komma med; den som vill är varmt välkommen!